torsdag 20 oktober 2016

Jaktkritik

I veckan hörde jag två lite udda uppgifter som berörde jägare.
Det första var att ett landsting beordrade sin läkare att fullgöra sina uppgifter och se till att vapeninnehavare (jägare ? en kanske också andra) fråntogs sina vapen efter det att täta personer hade begått självmord med sina vapen. Åtta personer är ju ett litet antal om man ser  på hela antalet som anses vara ca 1500 per år i Sverige. Jag tror inte heller att jägare och andra vapeninnehavare begår självmord oftare än andra men vapnen bör ju självklart tas i från personer som lider av psykisk ohälsa. Om vapnen inte finns blir det ju svårare att genomföra självmordet. Att rikta geväret mot huvudet och trycka av är ju lätt men så fruktansvärt oåterkalleligt och definitivt. Här finns ju inte ångersekund. Det är ju trots allt många fler som försöker begå självmord men av olika anledningar räddas och sedan lever ett lika lyckligt eller olyckligt liv som vi andra. Men det är ju klart skulle jag tvingas att välja så vore ett skjutvapen att föredra än att gå ner till stansen och simma rakt ut i havet tills man inte orkar längre.
Det andra uppgiften rörde en person som var föräldraledig för att ta hand om sina barn lämnade dessa på dagis för att kunna åka ut och jaga. För mig låter detta bisarrt. Önskan att åka ut och döda i ställt för att ungås med sina barn. Men som någon sagt "Inget mänskligt är mig främmande". Så är det för mig också och för alla vuxna. Jag är naturligtvis bekant med alla människor goda men och dåliga sidor. Men jag begriper inte hur människor kan vara så bestialiskt grymma som lået krig fortgå, torterar, och dödar människor på de mest fasansfulla sätt. Varför är många så okänsliga och respektlösa?

Läs gärna min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

måndag 17 oktober 2016

Jaktkritik

Många jägare anser och hävdar att jakt är något medfött, att det ligger i generna. De anser att t ex ornitologernas "jagar" "kryss" alltså i en lista över sedda arter, botanister "jagar" växter", strebrar "jagar" positioner,   män och kvinnor "jagar" varandra o s v. Jag anser att detta ordval är fel utan ordet i de nämnda fallen ska vara söker, letar eller eftersträvar. Om man inte använder rätt ord så kan ju allt som en människa vill ha betecknas som jakt som föda, trygghet, uppskattning, bostad, kläder mm. Man ser ofta att idrotts- män och kvinnor jagar rekord men förför inte eftersträvar? Glidningen gör ordet "jaga" och "jakt" en helt fel framtoning. Jakt betyder döda djur och ingenting annat.

Jag läser just nu en bok "Sapiens - en kort historia över mänskligheten" av Yuval Noah Harari (Natur & Kulturs förlag) där författaren diskuterar den förhistoriska människan som började uppträda som art mellan 150 000 - 200 000 år sedan. Författaren tar upp människans möjligheter jaga och menar, liksom andra antropologiska källor ( se t ex min bok "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter") att människan inte kunde jaga förrän  för 40 000 - 50 000 år sedan då pilbågar och spjut var av sådan klass att de gick att jaga med. Innan dess hade människan varit den som sist kom över till djuret som lejonet, sjakalen, hyenan och gamarna hade kalätit och bara lämnar benen kvar. Här fick dock dessa människor en god näringskälla i benmärgen med dess fett som inte de andra djuren kunde tillgodogöra sig. Man har funnit många krossade ben som inget annat djur skulle ha möjlighet att åstadkomma. Att dessa ben också setts på platser där man ser att människor har levt bekräftar också detta. För övrigt bestod 80 % av födan av rötter, nötter, frön, insekter, musslor  och liknande. Detta födomönster bibehölls ända tills jordbruket infördes för ca 10 000 - 12 000 år sedan.

All denna kunskap visar att jakt inte är något "medfött" eller "genetiskt" utan en tradition som numera är helt onödig och enbart ett nöje som är ett djurplågeri med den stress och skarpskjutning som alltid ingår i alla jaktsituationer.

Läs boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www..jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppem Jaktkritikerna.

fredag 14 oktober 2016

Jaktkritik

En del jägare framhåller att älgar måste skjutas av för att skydda den uppväxande skogen på planteringar framför allt tallplanteringar. Jag har också hört att många skogsbolag kräver att jägarna som arrenderar deras marker också måste skjuta bort ett visst angivet antal för att de i fortsättningen ska komma i fråga som arrendatorer.
Detta har ibland också ställt jägarna inför vissa problem eftersom de då måste jaga hela den säsong som lagen tillåter och detta innebär ibland att de måste skjuta älgkor som bär större foster vilket en del anser är oetiskt och obehagligt då de måste slakta¨djuret.
Nu hörde jag på radio ett helt annat synsätt. En person i Östergötlands skogsstyrelse ansåg att markägarna skulle plantera många fler tallar än de gör nu just beroende på att älgar betar sönder tallplantorna som sedan inte blir de stora, raka furor. Om alla planterade fler tallar skulle de skador som sker inte bli så koncentrerade och markägarna skulle på så sätt inte bli så ekonomiskt skadade.
En utmärkt i´de men det är nog svårt då många måste komma överens vilket knappast är så troligt.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida;www.jaktkritikerna.se
 och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna

lördag 8 oktober 2016

Jaktkritik

I torsdags hörde jag på P1 programmet "Människor och tro". Jag brukar inte höra på programmet men denna gång gjorde jag det då jag hörde en påannonsering om att programmet skulle handla om , "om människor och djur har lika värde".
Frågan är märklig då "värde" leder tankarna till pengar. Detta framhölls också av en person som ringde upp. Tänker man på det känslomässiga värdet så är ju de som står en närmast, barn och mycket nära vänner, naturligtvis mer "värda" än andra. Programskaparna borde ha frågat "om människor och djur har lika rättigheter", tycker jag.
Rättigheter är ju något som går att definiera.
Man kan t ex läsa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Där finns ca 30 olika paragrafer som alltså FN anser ska uppfyllas av de medlemmar som deltar i FN:s arbete. Men det är inget land i världen som uppfyller alla kraven. Inte ens de mest grundläggande kraven som rätten till liv, frihet och inte utsättas för omänsklig behandling (tortyr). Inte ns Sverige då t ex alltför långa häktningstider ofta med stark restriktioner enligt mäniskorättorganisationer.
Programmet kom till stor del att handla om djuren hade en själ, om vad bildel hade att säga om detta och om djuren kan komma in i himlen. Programmet är ett religiöst program så det är väl inget att säga om det men når en lyssnare tog upp att människan är ett djur och en en del av Darwins evolutionbegrepp så togs inte den biologiska aspekten mellan djur och människa upp.
Enligt min mening så måste detta vara utgångspunkten för en diskussion; vad är det som skilje och vad är lika. Jag anser att det inte finns något som skiljer oss från djuren. Många vill hitta olika skillnader och framhåller oftast vår tankeförmåga, att se framåt och vara empatiska.
Detta skiljer oss inte från djuren! Många människors mentala förmågor kan av skador och sjukdomar vara långt under de som de flesta djur har, men vi anser att dessa människor har samma rättigheter som alla andra. Vår empatiska förmåga ifrågasätter jag stark. Människan är det grymmaste djur som finns. Många lemlästar, dödar och förnedrar sina medmänniskor. Det händer att djur slåss i revirstrider men om någon dör är det mer av en olyckshändelse är av avsikt.
Jag har tidigare skrivit om "Emaptins tidsålder" av Frans de Waal som har många bevis från vetenskapliga studier att även djur med tämligen små hjärnor som möss visar stor ångat och stess när de ser andra möss plågas. Även kråkfåglar har självmedvetande och vet att de är individer något som det tar mer än ett år för ett barn att uppfatta. Läs boken.

Läs och köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jakterna avarter". Finns på vår hemsida: www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

onsdag 28 september 2016

Jaktkritik

Det är inte alltid lätt att hitta ämnen att skriva om utan att upprepa sig. Men nu tar jag chansen att göra lite reklam för ett förslag till studiecirkel som kanske någon (några) kan tänka sig att starta redan i höst.

Jag har tänkt att förslå en studiecirklel ska presenteras i decembernumret av Jaktdebatt. Jag kommer att hänvisa till lämplig styrelsemedlem i Jaktkritikerna för de som kan tänka sig att bli ledare för en grupp så att de kan få tag i medlemmar på orten där de bor eller i närheten.
Du som läser denna blogg kanske redan nu tycker att en studiecirkel är en trevlig ie kan ju ta kontakt med mig t ex på hans.ryttman@telia.com.

Boken som ska diskuteras är ”Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter”. Finns att köpa på vår hemsida www.jaktkritikerna.se

Cirklarna anmäls till de lokala Studieförbundet (eller annat) men Studieförbundet kräver att godkänna cirkeln. Det finns säkert inga problem med ämnet men de kanske kräver att alla som vill ska få vara med. Detta kan ju i vissa fall innebära att jägare vill vara med för att sabotera diskussionerna. Hur ett sådant problem kan lösas måste diskuteras med Studieförbundets ledning. 

Cirkeln måste ha minst fem deltagare med ledaren som ingår som deltagare. Sammankomsterna ska vara 10 om 2 x 45 (ev 3 x45 min) för att statliga bidrag ska kunna utbetalas t ex för kurslitteratur, ledararvode och ersättning till inbjudna gästföreläsare eller studiebesök.


FÖRSLAG TILL OLIKA CIRKELSAMMANKOMSTER

På den första sammankomsten ska ala presentera sig och försöka förklara varför de har velat gå på cirkeln.  Berätta gärna om ni har någon kunskap eller erfarenhet av jakt själv eller i släkten. Hur har dessa erfarenheter påverkat dig. 
Ledaren ska också presentera cirkeln och diskutera om andra delar ska tas upp och i vilken ordning. Diskutera förslag om inbjudna gäster eller studiebesök. 

jJaktens avarter.

I kapitlet finns flera olika olämpliga typer av jakt. Diskutera om det finns fler. Jakt på arter som endast jägarna vill ha bort från sina marker, fällor och andra. Diskutera vilka avarter som är värst. 

Jakten, kultur eller instinkt?

Jägare hävdar ofta att männoskan alltid har jagat och det finns genetiskt hos alla. Diskutera varför färre än 3% av Sveriges befolkning jagar och ännu färre kvinnor. Kan man överföra jakt till samlande av diverse prylar eller strävan från vissa män att få höga positioner?

Finns det ett överskott att jaga?

Många jägare anser att de endast tar överskottet som finns i skogen. ”Djuren är en förnyelsebar resurs”- Diskutera vad är en resurs, är levande varelser en resurs? Finns det ett  överskott? Hur fungerar ett naturligt system? Våra småfåglar jagas inte t ex talgoxe eller lövsångare, Varför finns det inget överskott av dessa arter?

Om skadskjutningar

Alla vet att djur skadskjuts vid jakt. Jägareförbundet anser att det behövs utbildning. Men hur mycket utbildning behövs för att inga djur ska skadskjutas? Se på vår hemsida om de undersökningar som finns i Sverige på skottskador. Se också på SVA:s hemsida om vargjakten 2015 då 44 vargar sköts ochvad den efterföljande analysen av kropparna kom fram till. Vad tycker du att man kan göra åt problemey?

Djur som mat

Jägare hävdar ofta att jakt är ekologiskt. Visserligen äter djuren ”ekologiskt” ute i skogen men kan stress och skadskjutningar ingå i det ekologiska. Besök gärna en ekologisk bonde som föder upp kor eller grisar och ta reda på hur dessa djur lever och dödas.I detta sammanhang läs gärna Pelle Strindlunds ”Jordens herrar”.

Jakten är Sveriges största djurskyddsproblem

Alla anser inte det. Diskutera andra problem med djurhållning. Diskutera djurskyddslagstiftning. Varför finns inte de bilda djuren med? Läs www.aftonbladet.se/debatt/debattamne/artikel12156068. 

Författare och jakt

Kommentera de olika författarnas åsikter. Känner du till fler författare som tagit upp jakten och diskuterat dess konsekvenser? 


Du kan söka på olika ord som du är intresserad av t ex djurslag, rättsfall, skadskjutningar, dödade i trafiken. Pröva olika ord som du kan förkniooa med jakt och se vad som kommer fram. Alla kan här bidra med olika tema och framföra sina åsikter. 
Ledaren bör avsluta kursen med en utvärdering och få förslag till förbättringar.

Det finns många böcker om jakt men den enda som jag känner till som bara handlar om det negativa med jakt är Barbro Eklunds (f d strelseledamot) ”Jakten - ur psykologisk och social synpunkt” Larsons förlag 1977. Finns troligen på biliotek

Lis Gålmark tar upp jakten i ett kapitel i boken ”Djurrätt”Nya Doxa förlag 1998. Lisa Gålmark har också skrivit ”Djuretik”. 

lördag 17 september 2016

Jaktkritik

Jag har nog aldrig berört de fångna djuren som finns på zoologiska inrättningar, cirkusar och djurparker. Oftast försvaras dessa fängelser för djur med att djurparken bedriver avel på utrotningshotade djurarter. Om de enbart hade dessa djurarter skulle jag kunna acceptera detta men alltid har de många fler arter. Naturligtvis beroende på att man vill ha publik för att kunna få ekonomi i verksamheten. Men alla dessa djur har haft ett annat liv antingen i ett annan inhägnad eller värre hämtats från naturen.
Enligt jaktlagen är fångst en jakt och därför blir dessa insamlingar angeläget att diskutera. T o m ringmärkning av fåglar även om dessa aldrig behålls utan släpps omedelbart så måste ringmärker ha en licens.
För en tid sedan hörde jag att djurvänner i USA hade fått till stånd att de akvarier som har späckhuggare som attraktion måste stänga då detta ansågs vara djurplågeri. Hur har dessa stora djur kunnat fångas? Nu var problemet hur och var dessa djur skulle ta vägen. Förhoppningsvis skulle djuren få det bättre i frihet än instängda i alldeles för små bassängar. Det hörde sig om ca 50 individer och någon lösning presenterades inte.
Jag undrar i vilket syfte alla dessa djurparker har. Även alla barn har ju i dag tillgång till realistiska filmer som visar alla tänkbara djurarter i sin rätta miljö och visar sitt rätta beteende. Jag minns från besöken på Skansen når jag var barn och såg en isbjörn som gick fram och tillbaka samma sträcka hela tiden och hela dagen jag var på Skansen. Stackars djur!
Alla dessa djurparken och andra inrättningar med instängda djur borde diskutera deras berättigande. Hoppas alla djur får vara i frihet.

Köp gärna boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida www.jaktkritikerna.se. Gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna.

torsdag 8 september 2016

Jaktkritik

I går hörde jag på Dagens Eko en liten debatt mellan chefredaktören för "Norran" (Sundsvall?) som bestämt att inte ta in trofébilder på döda djur. Ett mycket klokt beslut eftersom trofébilder försöker glorifiera jakten och de "duktiga" jägarna som dödat en stor älg eller björn.
Mot sig hade redaktören en ordförande från något lokalt jägareförbund.
Ordföranden tyckte att man visst skulle visa bilder från jakt men angav inte vad som skulle visas.
Jag förmodar att han inte tyckte att man skulle visa skadskjutna djur som ju drabbas av jakten. Det är 100 000-tals djur som skadskjuts varje år i den svenska jakten. (Se vår hemsida för mer information: www.jaktkritikerna.se). Även den jakten som diskuerades , Älgjakten, skadskjuter ca 15% av älgarna vilket Jägareförbundet själva har uppgett.Jag inser att vi måste tillåta älgjakt idag för att minska trafik- och skogsskador eftersom vi inte har tillräckligt många vargar som skulle kunna reglera älgstammen bättre och mer naturligt. Men att betrakta den som en "resurs" som metaller eller träd som ordföranden gjorde anser jag ytterst  nedlåtande och oempatiskt då det rör sig om levande och kännande varelser. Jag antar att man måste vara mycket känslolös som jägare annars skulle man inte vilja döda djur.

Köp boken "Jaktkritik - essäer och bloggar om jaktens avarter". Finns på vår hemsida: www-jaktkritikerna.se och gå med i Fb-gruppen Jaktkritikerna