tisdag 20 mars 2018

Jakt är obiologisk och skadlig

När jag för några dagar sedan tog upp de stora nackdelar som fåglar utsetts för vid jakt, tog jag inte upp den mer övergripande nackdelen med jakt för alla djur som jagas.
Jakt sker slumpmässigt då jakten dödar både djur som skulle ha överlevt och reproducerat sig men också naturligtvis djur som skulle dö utan att reproducera sig alltså oftast unga djur. Jakten förändrar alltså möjligheten för alla jagade djurstammar att bli bra anpassade för det liv de lever och i den miljö de lever i. Varför jag tar upp denna självklara aspekt är att jag läst en engelsk bok om fåglar där författaren menar att det dör så många fåglar i tidig ålder att den reducering som jakten innebär spelar ingen roll. Det är sant att små tättingar har stora kullar och att kanske 70% av ungarna dör den första vintern. Nu jagas ju inte små fåglar som mesar utan däremot andra som är mer långlivade som tjäder, orre och andra höns- och andfåglar och gäss. Där är det med mycket stor sannolikhet att   även äldre fåglar död i jakten.
Vad spelar det för roll? Jo, dessa fåglar har visat sig klara kanske flera vintrar och undgått blivit tagna av rovdjur. Deras anpassning har alltså varit bra. En del personer , även med professors namn, tycks anse att det inte spelar någon roll vilken individ som överlever. Så är det naturligtvis inte. Den eventuella individ som skulle kunna överleva om en annan individ dör ("den enes död den andras bröd") gäller inte. Antag att födan är knapp och att det finns en konkurrens mellan olika individer så kommer den sämre anpassade individen är dra det kortaste strået. Individer är inte lika.
Ett typiskt exempel på hur jakten förstört och totalt förändrat en djurpopulation är den svenska älgstammen. Här finns ingen naturlig balans utan älgstammen har en mycket skev åldersfördelning och  könskvoten är helt förändrad så att det finns tre kor på en tjur. Självfallet vet jägarkåren om detta. Men när jag läser om den jägaren som aldrig på 10 år skjutit en älg sköt sin första då det kom en tiotaggare framför honom. I samband med SCA-skandalen vittnade den förre VD för Nordea (Clausen?) skrattande om att han fått skjuta en tolvtaggare på en av dessa jaktresor. När troféjakten har så stor betydelse för jägare så har jag inte mycket hopp om att älgpopulationen kommer att bli normal   någonsin.
Nu skjuts väl inte fåglar för att få troféer men jag är övertygad om att ingen population mår bra av jakt. Speciellt är den sena jakten på senvintern skadlig. Fågelstammarna blir bara sämre genetiskt.

torsdag 15 mars 2018

Jaktkritik

Jag har fått ett erbjudande att hålla ett föredrag om fåglar och jakt. Eftersom jag varit medlem i SOF sedan 1956 och varit ordförande i Upplands OF så ligger det mig naturligtvis varmt om hjärtat att få framför mina åsikter om fågeljakt.
Jag har alltid tyckt att SOF har haft en sund inställning till fågeljakt men att föreningen inte fört fram sina åsikter till de som har möjligheten att åstadkomma några förändringar; regering och riksdagsledamöter.
På ett årsmöte hade jag med andra undertecknare en motion just om detta. Motionen mottogs vänligt och man framförde att föreningen skulle verka i motionens anda. Men inget har gjorts. När jag frågade en styrelseledamot om detta hade han inget svar. Det sista jag såg om SOF:s agerande i jaktfrågor var att de skrivit till miljöministern Skoog om att förbjuda blyhagel i grunda havsvikar liksom det redan är förbjudet i sjöar och viltvatten.
Blyhagel är ett stort problem men det är tveksamt om ersättningen med stålhagel löser ett annat problem nämligen skadeskjutningen. Jag har tidigare skildrat andjakten vid ett viltvatten på Harg där många änder skadesköts. Jag har även under många år träffat ornitologer som berättat för mig att de också sett hur allvarligt jakt på flygande fåglar är när det gäller skadeskjutningar. Om nu all fågeljakt skulle ske med stålhagel skulle troligen ännu fler fåglar skadeskjutas. Stålhagel är inte giftigt men är lättare och sprider sig mer och avståndet till fågeln måste vara mindre om samma verkan ska kunna döda fågeln. Ett större och tyngre hagel sprider sig mindre men måste ha större krutladdning för att kunna nå långt och orsakar kraftig rekyl och sliter gevärets pipa mer vilket jägarna naturligtvis avskyr. Jag tro därför att det kommer att vara mycket svårt att komma ifrån problemet med skadeskjutning på fåglar varför fågeljakten borde förbjudas.
Detta är alltså det första skälet till att förbjuda fågeljakt. Det finns en svensk undersökning där man undersökte sädgäss som visade sig ha stora mängder blyhagel i sina kroppar. T o m hade 60% av äldre sädgäss hagel i kroppen. När man ansåg att gässen skulle skjutas med kula ansåg jägarna att risken för att kulan skulle fara vidare och skada människor eller egendom var värre och ingen förändring skedde. Jägarna kanske hade rätt denna gång då det för några år sedan dog en skidåkare som fick en kula i sig då en älgjägare sköt på en älg och kulan gick i genom älgkroppen.
Ett annat skäl till att förbjuda fågeljakt är att utbytet av kött är försumbart. Hur många gram kött erhålls från en björktrast? Det skjuta  ca 1 500 björktrastar varje år i Sverige. De flesta andarter ger heller inte många gram kött. Dessutom blir ofta köttet bemängt med bly efter blyhaglet och är oätbart. Detta visste kungen om då han och några kompisar jagare fasaner i Ungern. De lämnade helt enkelt kvar de skjutna faserna på platsen. Även ripor har hittats på liknande sätt. Varför ska det vara tillåtet att använda levande varelser som pricktavlor? Det finns lerduvor.
Många arter skjuts framför allt kråk - och måsfåglar skjuts därför att de betraktas som skadedjur. Det är naturligtvis ett ovärdigt sätt att se på levande varelser. Den s k viltvården ger inte jägarna någon som helst fördel. Det är ett föråldrat sätt att se på naturen. Man kan jämföra det föråldrade sättet att se på rovfåglar och ugglor som fanns på 1800- och i början av 1900-talen. Denna jakt skadar och orsakar stort lidande och tillför ingen nytta som jägarna tror.
Det finns ett par arter som har kommersiellt värde som tjäder och orre. Problemet med jakten på dessa två arter är att många anser att båda dessa arter minskar framför allt beroende på ett missgynnande skogsbruk. Även om inventeringen visar att tjädern ökat något de senaste 20 åren i de nordliga länen så är alla (?) överens om att båda arterna minskat kraftigt sedan 1960-talet. De senaste avskjutningssiffrorna som Jägareförbundet angivet har jakten på båda arterna minskat de senaste 10 åren från drygt 25 000 tjädrar till ca 15 000/år och från drygt 40 000 orrar till 15 000/år. Jägarna menar för att försvara sin jakt att de tar hänsyn till den numerär som finns i naturen.  Det ifrågasätter jag. Just på dessa arter finns det ett stort kommersiellt värde och ju sällsyntare tjäder och orre bler desto större värde har de t ex för restauranger. Jag ser med oro  på de minskande populationerna av dessa arter där jakten lägger sten på börda då de gynnsammaste biotoperna försvinner i skogsbruket.  

onsdag 7 mars 2018

Jaktkritik

Den onödiga och grymma valjakten
Jag hörde på radio att Norge skulle tillåta dödandet av 1 300 vikvalar. Det är Norge , Island och Japan som struntar i den internationella valkommissionens för bud att döda valar.
För min egen del anser jag att valjakt tillhör de mest grymma sätten att döda ett djur och av den anledningen borde förbjudas. Det är är oerhört tragiskt att länderna som motsätter sig valkommissionens förbud inte går att straffa. Jag vill ändå passa på att citera Peter Singer:
"I did not argue that whaling should stop because whales are endangered [...] Instead I argue that whales are social animals with big brains, capable of enjoying life and of feeling pain -and not only physical pain, but very likely also distress at the loss of one of their group. Whales cannot be humanely killed - they are too large, and even with an explosive harpoon, it is difficult to hit the whale in the right spot.[...] Hence the harpooned whales typically die slowly and painfully. These facts raise a big ethical question mark over the whaling. [...] ... the wrongness of causing neddless suffering beings is not culturally specific value. [...] The same can be said of various forms of hunting in other countries...."
ur Ethics in the Real World (Princeton Press 2016)

fredag 2 mars 2018

Jaktkritik

När jag inte hat något själv att skriva så får jag ta till vad andra har skrivit. Här är ett inlägg som kan kommenteras på  DN.
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/stoppa-trofejakten-pa-fridlysta-lodjur/
Lodjursjakten har inget berättigande. Den är bara till för att jägarna vill eliminera en konkurrent till dem själva. Lodjur tar rådjur och det är dessa som jägarna vill ha för sig själva

söndag 25 februari 2018

Jaktkritik


Att döda djur
Jag hörde just Lundströms bokradio där Rafael Donners bok "Människan är ett känsligt djur" diskuterades.
I inslaget berättades det om att Donner strypt en tupp i NyaZeeland. Hur det kom sig framgick inte men Donner hade blivit starkt berörd när han såg fågeln ögon som visade att tuppen insåg att han skulle dö. Donner skämdes djupt efteråt och han åt numera sällan kött.
Jag kom att tänka på alla de jägare som skadeskjuter djur vid sin jakt. Det säga "har du jagat har du skadeskjutit". Den som jagar sällan är troligen en dålig skytt och därför skadeskjuter, den som jagar ofta är troligen en bättre skytt men ju fler skott som skjuts iväg desto oftare träffar skottet fel. Med detta menar jag att alla som jagar har behövt söka och avliva skadade djur och sett deras lidande och de dödsförskräckta ögonen. Hur kan man vara så hårdhudad att man fortsätter sitt dödande efter den erfarenheten?

lördag 17 februari 2018

Jaktkritik

Jaktjournalens obehagliga uppmaning till jägare
Igår fick jag ett meddelande från min son där han läst ett flygblad i Skövde där man uppmärksammad tidningen Jaktjournalens otäcka och fullständigt oseriösa kampanj att döda så många rävar, grävlingar m fl.
Meddelandet löd: "Förberedelse för rovdjurskampanjen. En tävling i att döda så många djur som möjligt  RÄV, GRÄVLING, MÅRD, MINK, ILLER, KRÅK- och MÅSFÅGLAR, SKATA och NÖTSKRIKA SOM SÅDANA SLÄNGS PÅ SOPHÖGEN. DE SOM DÖDAR FLEST DJUR VINNER PRISER. EN DSÖDAD RÄV GER 120 poäng. Segrarna och ungdomsklassen har dödat på 2 år fler än 800 fåglar. Information från Jaktkritikerna Västra Götaland."

Det är verkligen viktigt att uppmärksamma Jaktjournalens sanslösa och barbariska kampanjer som de utlyser varje år. Skottpengar är förbjudna sedan många år beroende på att de är oetiska och inga djur är skadedjur. Att man fortfarande kan tillåta den oetiska "viltvården" enbart för att jägarna inte vill ha dessa djur på sina marker är en skam för Sverige. Jägarna äger inte djuren och ska inte heller få bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt.
I Jaktjournalens tävling finns extrema jägare som har vunnit på att döda 63 rävar, 128 grävlingar, 34 mårdar och 567 kråkfåglar. Vilket rovdjurshat!
Jaktkritikerna i Västra Götaland gör verkligen en stor insatts när de uppmärksammar dessa marodörer till jägare som ser de uppräknade djuren som pest och inte som levande varelser som har ett berättigande i naturen vilket ingen jägare har.

torsdag 15 februari 2018

Jaktkritik

Vargpopulationen är för liten
Jag antar att alla de 22 vargarna som ingick i licensjakten har skjutits. Idag är det iall fall den sista dagen (15/2) licensjakten är tillåten.
Problemet med vargstammen är att riksdagen beslutat att vargstammen ska vara mellan 170 -270 vargar. Detta antal kan aldrig betyda av stammen är eller kommer att uppnå "gynnsam bevarandestatus". När skyddsjakten dödar ca 20 vargar per år och trafiken ca 10, och tjuvjakten kan vara 10 så kommer heller aldrig vargstammen att öka. 2016/2017 visade inventeringar att Sverige hade ca 350 vargar och Norge  ca 75 vilket skulle betyda 425 vargar då dessa anses passera gränsen då och då så att stammen betraktas som gemensam. 46 kullar ansågs också ha fötts. I åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett anges att projektet ska avsluts då stammen har uppnått 200 par. Alla sexuellt reproducerade organismer har samma förutsättningar och för att man ska anse att en population har rimlig "gynnsam bevarandestatus" ska stammen vara minst 200 -250 avlande par.  Detta skulle alltså innebära att vargarna skulle vara ca 2000 då de avlande alfaparen är ca 1/10 av hela populationen. När dessutom den vitryggiga hackspetten har ett mycket större inflöda av finska, norska och baltiska hackspettar till skillnad från vargen så borde vargstammen vara ännu större.
Det enda som jag ser att klara vargstammen från utrotning på sikt är att alla som har kunskaper och är experter på populationsgenetik, demografi och ekologi samlades och protesterade mot den helt felaktiga vargpolitiken som riksdagen har godkänt. Det vore att nu till valet gå ut med dessa experters kunskap och se till att riksdagens ledamöter får klart för sig att inga vargar kommer att finnas kvar om ett antal år om inte vargstammen  ökar kraftigt.
Men det är nog för optimistiskt.